Privacy policy

You are here:
Home Privacy policy

Persondatapolitik for Würtz-Consult/Würtz-Design

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Würtz-Consult/Würtz-Design er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Würtz-Consult/Würtz-Design
Grønningen 7, 2.tv., 1270 København K
CVR-nr.: 31125065
Telefon: 31573729
E-mailadresse: mail@wurtz-design.com

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Det kan ske på en af følgende måder:

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Cookies, se vores cookiepolitik
  • Kontaktoplysninger ved henvendelse over kontaktformular, så vi kan respondere på din henvendelse.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi lægger vægt på, hvor længe det er relevant, at vi har dine oplysninger, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataloven pr. 25. maj 2018

Når du er kunde hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Kontaktinformation; herunder navn, e-mail, telefonnummer samt oplysninger til fakturering

Opbevaring af dine personoplysninger

  • Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år. Herefter vil du blive kontaktet for samtykke, såfremt det er relevant at forlænge perioden.
  • Vi lægger vægt på at kunne yde den bedst mulige service over for vores kunder, og da vores kunder ofte henvender sig igen, giver det mening, at vi kan videreudvikle de ydelser, som tidligere er blevet leveret eller tage udgangspunkt i dem i forhold til en ny opgave.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataloven pr. 25. maj 2018.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Würtz-Consult/Würtz-Designs persondatapolitik skrevet d. 5. juni 2018.